synthroid prescription cost

proud

Proud of my penis

من به آلتم افتخار می کنم ، نه سانسورI am proud to my penis , not censored.

تا زمانیکه اولین تلاش هام رو برای تحریکش انجام نداده بودم هیچ ارتباطی باهاش نداشتم. حتی اطلاعات اولیه ! یه جورایی ازم گرفته بودنش. وقتی رابطه ام باهاش برقرار شد ، زیاد ازش خوشم نمی اومد ! فکر می کردم داره بهم ظلم می کنه ! فقط یه رابطه ضروری اونهم با زور و اکراه بود. بعضی وقت ها پیش خودم می گفتم آخه از جون من چی می خوای ؟ چرا ولم نمی کنی ، این داره شیره جونم رو ازم می گیره. یواش یواش داشتم ازش متنفر می شدم که چرا داره باعث میشه که ازش استفاده نادرست بکنم . این شد که یه چند مدت باهاش قهر کردم ، با اینکه یه جورایی ته دلم دوست داشتم باهاش بازی کنم ولی چند تا بی عقل از بیرون می گفتن بهش دست نزن. بعد از یه مدت نتونستم دووم بیارم. رفتم سراغش و بعد از منت کشی با همدیگه دوست شدیم و بعد از مدتی رابطه مون بهتر و بهتر می شد. تا وقتی که تصمیم گرفتم که بیشتر بشناسمش و باهاش کنار بیام .

تو همین دوران توجه زیادی به انحراف کوچیکش می کردم واسه همین به خودم گفتم شاید راه حلش داخل پورنوگرافی باشه وقتی آلت های مختلفی با درجه کجی ها و قطرهای متفاوت دیدم. هم تونستم به راحتی شکلش رو قبول کنم. هم فهمیدم که طبیعت داروینیانسان باعث می شه به این نتیجه برسیم که «همه انسان ها زیبا هستندو در نهایت یکی از فواید پورنوگرافی رو هم درک کردم.

همه جنبه های شخصیتی و بیولوژیکیش رو خوب مطالعه کردم فهمیدم که چه اشتباهاتی کردم. و فقط خودم رو تو این مدت آزار می دادم. از وقتی که با واقعیت های جدیدی در موردش آشنا شدم و به حرف خودم گوش دادم بهترین ارتباط ممکن رو باهاش دارم. و ازش لذت می برم . حالا دیگه وقتی تحریک میشه لذت بخش ترین غلغلک دنیا رو درونش احساس می کنم و بعدش از کارم احساس راحتی و رضایت فوق العاده ای می کنم.

همیشه خودت باش ، خودت.Always be yourself , Yourself.

 Anonymous

101 Penis Project Progress


Number of photos taken for the project:
39 of 101 Penises

Newsletter

Subscribe to the newsletter.
(Roughly monthly)

Social Penis